hlavicka

KONTAKTY

K a p e l n í k :   Miroslav Čepický,   33455  HORŠICE  84,

                            tel. +420 / 725 042 526 

                            e-mail: cepicky@kapelaatlas.cz

                                        cepickymiroslav@gmail.com

 

T a j e m n í k :   Jiří Weinfurter,  33441  DOBŘANY,  Loudů 847       

                             tel. +420 / 602 289 584

                             

© 2009 Miroslav Čepický