hlavicka

PROČ  NÁZEV „ATLAS“

    V roce 1974 vznikl pod vedením Jana Berky ml. a patronací  Základní organizace Českého svazu včelařů v Chudenicích na Klatovsku malý taneční orchestr, který přijal název ATLAS, aby se odlišil od ostatních  běžně užívaných názvů jako byly: Hradečanky,  Švitorky,  N...enky, ...anky, ...alky  aj.  Produkce při smutečních akcích nebo velkých průvodech hasičských sborů, při oslavách 1.máje, při Staročeských májích, doprovodu maškarních průvodů apod., byla  zajišťována ve spolupráci s dechovkou Úhlavan, kterou řídil kapelník Miroslav Čepický z Horšic. Ten  převzal v roce 1976 také vedení tanečního orchestru.  Postupem doby nutně docházelo k řešení generačních probémů a soustředění muzikantů po název „Myslivecká kapela Atlas“ se současným kapelníkem Mir.Čepickým.   Novému názvu napomohlo nejen oblečení hudebníků, členství některých z nich v myslivecké organizaci a znalost loveckých fanfár, ale také příchod několika bývalých členů z populární pošumavské dechovky „Lesanka“ Václava Palečka. Jelikož tato ukončila činnost, na její místo mnohdy nastupovala naše kapela. Za velmi důležité považujeme nezištné kamarádství a čestné jednání v partě i s pořadateli akcí a chuť rozdávat lidem radost národní písničkou. Pro pamětníky tu máme pár tofografií z historie.

© 2009 Miroslav Čepický